Thông tin


mã bảo mật

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI HIÊP QUANG

Địa chỉ     :Khu Công nghiệp Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Tel            :(+84)222 3717 137
Fax           :(+84)222 3717 137
E-mail      : hiepquangplastic12@gmail.com
                 
: hiepquang.vn@gmail.com